Značka Fakticky vznikla v roce 2016.

Základním tématem mojí tvorby jsou široké možnosti užití betonu při výrobě šperků, objektů a bytových doplňků - zaměřuji se zejména na kombinaci betonu s minerály a drahými kovy. Vlastním způsobem nahlížím na lidskou touhu po geometrické dokonalosti v symbióze s organickou surovostí přírody. Kladi důraz na řemeslné zpracování, nechávám vyniknout krásu betonu a hledám jeho limity.

K prodeji nabízím své první dvě kolekce – MY SPACE a DUST.

Kolekci MY SPACE prostupuje motiv narušené dokonalosti či nedokončenosti, která vzniká právě spojením čistě geometrického tvaru s nepravidelným polodrahokamem. Vychází z principu narušování rovnováhy geometrických tvarů a je založená na tvaru koule, který může asociovat  vše od metafory osobního prostoru až po všeobjímající vesmír.

Aktuální kolekce DUST přímo navazuje na moji předchozí práci, ale zároveň parafrázuje okolní dění. Reaguje na postupující pohlcování přírody lidskou činností a emoční odezvu těchto procesů v pocitech environmentální úzkosti. Dříve zřejmé přírodní minerály přestávají být v betonu zcela zřetelné, mají opracované hrany, mění původní tvary. Beton se stává klíčový, přirozená součást nerostů je potlačována a ustupuje. Podobně jako příroda vlivem člověka ztrácí svou původní tvář.

Charakteristickým rysem mojí práce je skutečnost, že každý odlitý kus je neopakovatelný originál. Není možné vytvořit zcela identickou kopii, každý kus se liší v jemných detailech. Při nákupu to, prosím, vezměte na vědomí.